Stå inte ensam!

Vi behöver bli flera, så stå inte ensam. Kom med och kämpa årets alla dagar. En gång vart fjärde år räcker inte. Vi träffas på lokal, antingen i centrum på ABF-huset eller i Skegrie. Vi har möten på torsdagar kl. 18.00 udda veckor. Jämna veckor gör vi något praktiskt politiskt som att dela ut flygblad eller sälja vår tidning Proletären. Vilket vi även gör på fredag och lördagar. Andra frågor eller funderingar mejla trelleborg@kommunisterna.org eller ring 0708-166130