Det behövs en helt ny vårdpolitik i Trelleborg och Sverige!

Vi kräver ett helt sjukhus!
Ambulanserna skall finnas i Trelleborg!
Statligt styrd vård - Skrota Region Skåne!
Varje sjukhus skall fungera som en enhet!
Skär ner på cheferna – ta besluten bland personalen!
Skrota budgetslaveriet och NPM!
Behoven skall styra budgeten inte tvärt om!
Prioritera psykiatrin och kvinnomottagningen genast!
Satsa på den egna personalen – förbjud bemanningsföretag i Sverige!
Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vården!

24 januari 2018

Kommunistiska Partiet i Trelleborg ser med oro på hur vårt sjukhus i Trelleborg, med upptagningsområde Vellinge-Svedala, monteras ner bit för bit. Vi har inte bara följt detta utan också agerat genom att arrangera möten, väcka debatt och skriva insändare och flygblad. Här i Trelleborg gör framförallt sjukhusgruppen ”Rädda vårt sjukhus” ett fantastiskt jobb, som vi stödjer till 100%. Utan sjukhusgruppens arbete tror vi att sjukhuset hade varit ett öde hus, så stort tack för det!

Nu uppmanar vi alla Trelleborgare att göra sina röster hörda, genom att ta upp frågan om vården i alla föreningar och sammanhang där ni finns. Vi ingår ju alla i olika sammanhang, allt ifrån idrottsföreningar till byaföreningar och arbetsplatser och där behöver vi också en fungerande vård. Inte bara akut utan även förebyggande för att allas vår hälsa skall bli bättre.

Vi i Kommunistiska Partiet kräver att vårt sjukhus görs helt igen. Alla stängda avdelningar måste öppna igen, alla vårdplatserna behövs. Tar man bort delar av sjukhusets avdelningar fungerar inte helheten. Akuten måste hållas öppen dygnet runt igen, det skall inte vara en fråga om vad klockan är som skall avgöra om ett liv kan räddas eller inte. Organisationen med divisioner som skär rätt genom avdelningar måste bort.

Vi kräver också att ambulanserna för Trelleborg skall utgå från Trelleborg. Dagens utryckningstider är rent mordiska eftersom de i genomsnitt är längre än den tid som gäller för återupplivningsförsök vid hjärtstillestånd. Överlagt mord enligt oss och borde få varje vald politiker att jobba dag och natt för rätta till detta ”problem”.

Vi kräver ett helt sjukhus!
Ambulanserna skall finnas i Trelleborg!

Men inget görs, förutom att skylla på varandra, ändå talar alla politiker om att ta ansvar. Kommunistiska Partiet menar att detta är kvalificerat skitsnack. Ansvar i en demokrati är att ta ansvar inför de som valt dem, ingen annan. Men idag är det inget av riksdagspartierna, från höger till vänster, som vill ta tag i grundproblemet med vården. Som vill ta ansvar för behoven av vård.

Sjukvården måste vara statligt styrd för att lika vård för alla skall kunna garanteras. Lägg ner Region Skåne. Den pratkvarnen kostar bara pengar och hjälper inte vården att bli bättre. Att slå ihop sjukhusen till jättesjukhus fungerar inte och har redan testats i Sverige om man tittar tillbaka några år. Vi förordar att varje sjukhus skall fungera som en helhet och besluten tas så nära personalen som möjligt. Det är där kunskapen finns. Vi vill ha stort personalinflytande och på så vis ta bort alla de tusentals chefer i organisationen som bara vänder papper och gör organisationen omöjlig att ställa till svars och att styra. Vi har sett hur den administrativa personalen i Region Skåne har ökat med tusentals samtidigt som de som arbetar med patienterna ökar marginellt. Bara när dåliga beslut skall förmedlas och när organisationer inte fungerar behövs ”kommunikatörer”. Region Skåne har hundratals kommunikatörer.

Statligt styrd vård - skrota Region Skåne!
Varje sjukhus skall fungera som en enhet!
Skär ner på cheferna – ta besluten bland personalen!

Vården måste också befrias från marknadstänkandet. Det som så fint kallas för NPM (New Public Management) och betyder att allt skall räknas i pengar och att avdelningarna skall fakturera allt de gör. Detta medför att vårdpersonalen inte tillåts göra det de brinner för och kan. Istället skall det skrivas rapporter och faktureras. Ibland får de inte göra saker som de ser behövs för att de bara skall göra en viss del. Men människor är inte maskiner och både för personal och patient gäller det att se helheten. Därför måste vi se till behoven, inte till budgeten. Idag har vi i Sverige, tack vare EU-medlemskapet, fått ett budgetslaveri utan dess like. Att följa budgeten har blivit rena rama religiösa dogmen, ren hysteri. Roa er med att slå upp vad budget betyder i ett lexikon. Det är en plan eller uppskattning av kommande inkomster och utgifter - ingen naturlag eller något som säger hur det kommer att bli. Snöskottningen i en kommun som Trelleborg är ett bra exempel på detta. Skall vi sluta skotta snö, en snörik vinter, för att budgeten säger att pengarna är slut? Nej! Och lika sjukt är det att stänga vårdplatser för att budgeten är slut. Lika lite som det går att förbjuda snön att falla går det att förbjuda människor att trilla eller att bli sjuka i november och december.

Skrota budgetslaveriet och NPM!
Behoven skall styra budgeten, inte tvärt om!

Alla delar av vården är viktiga och fyller funktioner. Men vi är uppriktigt förbannade över nerdragningarna inom psykiatrin och kvinnomottagningen: För dessa grupper accepterar vi inga nerdragningar och vi kräver att de resurser som behövs genast skjuts till.

Prioritera psykiatrin och kvinnomottagningen genast!

Sluta plåga den egna personalen, satsa på dem istället. Ända sedan bemanningsföretagen gjordes lagliga i Sverige av Carl Bildts regering på 1990-talet har vi i Kommunistiska Partiet sagt att detta kommer splittra alla arbetare och förstöra sammanhållningen på arbetsplatserna. Nu hjälper det inte att vi fick rätt, för alla vet hur bemanningspersonal stör sammanhållningen när någon går på egna avtal och har egna arbetsuppgifter. Allt som faller mellan stolarna måste ändå göras. Vården är ett tungt och krävande jobb både fysiskt och psykiskt. Därför anser vi att vårdyrket skall gå före i en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Redan idag orkar väldigt få arbeta 100% ända fram till pensionen.

Satsa på den egna personalen – förbjud bemanningsföretag i Sverige!
Inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vården!

Dennis Andersson, ordförande Kommunistiska Partiet Trelleborg

Kasta inte bort din röst på svikare – Rösta på (K) i kommunvalet