Medborgarförslag för att förbjuda fyrverkerier

10 januari 2018

Ut med det gamla och in med det nya, som det så vackert heter runt nyår. jag och mina kamrater har diskuterat nyårsfirande i Trelleborg. När det gäller fyrverkerier yrkar jag på att kommunledningen genast måste verka för att minska smällandet till ett minimum. jag yrkar också på ett förbud mot privata fyrverkerier på allmänna platser och i tätbebyggda områden, och ett försäljningsförbud inom kommunens gränser.

Vän av oordning kan ju se detta som ett försök att inskränka den ”personliga” friheten. Så är det dock icke. jag vill gärna se ökad frihet och demokrati på arbetsplatserna och runt samhällsekonomin. Men precis som jag är för en restriktiv alkohollagstiftning och förbud mot droger, så menar jag att det är dags att ta tag i frågan om fyrverkerier. Detta för att fyrverkerier gör mer skada än nytta för både folk och fä.

Det rapporteras inte helt sällan om hur det skjuts mot människor, mot bilar,bussar, räddningspersonal , polis , stadens vilt, alla fåglar som slagit sig till ro för natten och naturligtvis våra husdjur som plågas våldsamt av detta. Det finns flera skäl...Jag har ingen statistik, men sju av tio nyårsfirare är garanterat inte nyktra nog att handha riktade sprängmedel, säkerhetstänket är inte riktigt som det ska, utbildning på området saknar dom flesta… Och den redan överbelastade sjukvården får ännu mera att göra, helt i onödan.

Så av dessa skäl är jag för ett förbud. vill istället att vi hittar nya traditioner för nyåraftonsskålen. Något trevligt i stadsparken kanske, med ett gemensamt fyrfaldigt leve runt tolvslaget.

Krister Rehn
Kommunistiska partiet.