8-mars Trelleborg 2018

Stoppa kvinnovåldet nu!

8-mars möte på ABF-Huset, kl 19.00, sal 8

26 februari 2018

Kom på 8-mars möte och lyssna på Söderslätts Kvinnojour om deras arbete och efter det diskutera hur går vi vidare för att få ett slut på kvinnovåldet. Alla hälsas välkomna!