Svenska kollektivavtal i Trelleborg nu!

FÖR NÄSTAN 3 ÅR SEDAN LÄMNADE VI IN DETTA MEDBORGARFÖRSLAG OCH FICK AVSLAG. VARFÖR KAN REGION SKÅNE MEN INTE TRELLEBORG INFÖRA, NÅGOT SÅ SJÄLVKLART SOM KRAV PÅ SVENSKA KOLLEKTIVAVTAL VID UPPHANDLING? GÖR OM GÖR RÄTT OCH ANTA VÅRT MEDBORGARFÖRSLAG NU!

28 februari 2018

Medborgarförslag 20150317 - Stoppa lönedumpningen!

Till Kommunfullmäktige i Trelleborg

Den växande otryggheten och dumpningen av löner och andra arbetsvillkor är ett växande problem på arbetsplatserna runt om i vårt land. Istället för att rida spärr mot detta och stå upp för att principen om lika lön för lika arbete ska genomsyra den svenska arbetsmarknaden bidrar kommuner, landsting och myndigheter till otryggheten genom det offentliga upphandlingssystemet.

När kostnaderna ständigt pressas genom att allt går ut på budgivning så sätts per automatik press nedåt på arbetskraftskostnaderna; både löner och andra arbetsvillkor. För att förhindra att trelleborgarnas skattepengar används till att dumpa löner och urholka arbetsrätten måste företag som vägrar att teckna kollektivavtal utestängas från vår kommuns upphandling.

Som kommun är vi en stor upphandlare och kan göra skillnad, som senast när vi tog steget och gjorde kommunen till Fairtrade City den 6 juni förra året efter ett medborgarförslag. Det visar att det är fullt möjligt att påverka.

Det finns också utformade modeller att följa. Som Vita jobb-modellen i Malmö som arbetades fram under förra året och nu gäller för Malmö kommuns upphandling. Detta är ett bra verktyg för att stoppa lönedumpning och motverka ekonomiska oegentligheter.

Jag hoppas att alla partierna i Kommunfullmäktige står upp för den svenska modellen på arbetsmarknaden och att alla vill motverka lönedumpning.

Med hänvisning till detta föreslår jag att Trelleborgs kommun i sina inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå.

Undertecknat av: Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet, Trelleborg, 20150317