Stora löneskillnader mellan könen

Idag publicerar vi Dennis Anderssons inlägg om de stora skillnaderna i lön och arbetsmiljö som råder i Trelleborg. Fortfarande har vi ingen rättvisa och jämlikhet fast vi skriver 2018 i kalendern! Läs den!

8 mars 2018

Vi vänder blad, ett nytt blad och skriver internationella kvinnodagen 2018. I över 100 år har arbetarkvinnor välden över samlats den 8 mars för att kräva det som egentligen borde vara en självklarhet, nämligen jämställdhet och rättvisa.

Det har varit en lång resa för att få jämn och lika rösträtt och likhet inför lagen. Trots det är det fortfarande stora skillnad mellan män och kvinnor i lön och arbetsmiljö. Jag önskar att varje familj passar på, nu när de orangekuverten dimper ner i brevlådan. Att öppna dem tillsammans med sina barn och försöka förklara varför skillnaden är så stor. Varför pappas kuvert har högre siffror än mammas. Tar det sedan vidare till en fråga för hela samhället, vilket det är, och ställ er frågan varför hälften av alla kvinnor blir fattigpensionärer!

Värst drabbas såklart arbetarkvinnorna som ofta slitit ut sig i hårda vård- eller tjänsteyrken. Att den så kallade pensionsgruppen i riksdagen kommit överens om en höjd pensionsålder är ett hån mot alla arbetare men mest mot kvinnorna. Det är inte pensionsåldern som skall höjas utan pensionerna. Höj lägsta pensionerna till minst 15000 kr i disponibel inkomst per månad och sätt ett tak för de alldeles för rika.

Detta är fullt möjligt att göra om den politiska viljan finns. Men i Sveriges riksdag sitter det bank- och företagskramare. Som gladeligen betalar höjda EU-avgifter och skjuter till hundratals miljarder när bankerna krisar. Skamligt.

I Trelleborg syns ojämställdheten exempelvis i Hållbarhetsrapporten 2018. Där det klart och tydligt står att skillnaderna i inkomst mellan kvinnor och män är 20% och att det är 65% av kvinnorna som arbetar deltid i Trelleborg. Detta skapar stora orättvisor både här och nu men också i framtiden. Livstidsinkomstskillnaden mellan könen i Sverige är 3,6 miljoner! Det för att kvinnolönerna är sämre, arbetstiderna sämre och delade turer fortfarande praktiseras. Trelleborgskommun arbetar aktivt med att heltid skall bli norm. Detta är mycket bra men lös först lönefrågan och arbetstiderna. Förbjud delade turer och inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Detta gör att lönerna och statusen höjs, arbetsmiljön förbättras vilket är den enda vägen framåt.

Självklart borde personalen inom kommunen ha samma rätt till arbets- och skyddskläder. Alldeles för länge har hemtjänstpersonalen i Smyge och Beddinge väntat på sin självklara rättighet för likabehandling. Om chefen för hemtjänsten kan hänvisa till dålig ekonomin för detta självklara jämställdhetskrav är något verkligen fel. För i så fall är kommunlagens paragrafer och jämställdhetsplaner inte värda bläcket de är skriva med.

Värsta uttrycket för kvinnoförtrycket är våldet mot kvinnor. Ingen kan ha undgått rapporteringarna om gruppvåldtäkter och hur dåligt lagstiftningen fungerar för att skydda offret. Idag är det tvärt om, lagstiftningen skyddar förövarna. Söderslätts kvinnojour har nästan 200 fall om året. Detta är en höga siffra att ta in och rymmer ännu fler människoöden. Vi måste tala om dessa svåra saker i våra familjer och med våra vänner. Det är skamligt att halva befolkningen inte kan röra sig fritt i vårt samhälle efter att mörkret infaller. Detta måste vi alla motarbete och ha en nolltolerans mot sexism.

Trelleborg behöver minska klyftorna och höja kvinnorna i lön, arbetsmiljö och status. Jämställdhet och rättvisa borde vara självklart.

Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet