Dennis om valet 2018

Blir det ett demokratiska val 2018 i Trelleborg?

Valet 2014 så märkte vi att våra valsedlar inte fanns i alla vallokaler. Vi kunde konstatera att hela 5 vallokaler hade tagit bort våra valsedlar och i några av dessa var det sanktionerat av ansvarig på vallokalen. Skandal!

27 juli 2018

Valet 2014 så märkte vi att våra valsedlar inte fanns i alla vallokaler. Vi kunde konstatera att hela 5 vallokaler hade tagit bort våra valsedlar och i några av dessa var det sanktionerat av ansvarig på vallokalen. Skandal!

Vi reagerade och skrev till valnämnden om detta efter valet och fick 2014-09-25 till svar att; ”Valnämnden beklagar det som inträffade, vilket naturligtvis inte ska få ske. Inför kommande val kommer valnämnden att se över rutinerna. Men också att gå igenom formerna för hur personalrekryteringen kan förbättras. I de aktuella valdistrikten kommer personalsammansättningen att förändras.”

Vi förutsätter allt detta genomförs i detta val men också att valnämnden har styr på att förtidsröstningen. Allt fler förtidsröstar och då är det viktigt att även denna röstning kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Valsedlarna måste finnas och garanteras en plats samtidigt som det också måste kontrolleras att ingen yttre påverkan kan göras på den som röstar.

Vi i (K) konstaterar vidare att majoriteten av partierna i Trelleborg beslutade om undantag för att fortsätta att dela upp kommunen i två valkretsar. Att inte gå över till en krets är att gå emot vallagen och kräver särskilda skäl. Efter har följt debatten om detta så har i alla fall inte vi kunnat utläsa något vettigt skäl utom just att två valkretsar försvårar för mindre partier att komma in i kommunfullmäktige. Uppenbarligen skrämmer det när nya röster hörs för de etablerade partierna.

Men vi i (K) lovar att inte vara tysta. Vi kommer att dela ut vårt valflygblad och valsedlar till alla hushåll i kommunen själva. Vi kommer att samtala och diskutera med alla vi möter om hur de ser på Trelleborg och Sverige och vad de vill se av framtiden.

Dennis Andersson 1:a namn (K)-Trelleborg