Vi har ett resultat och vi ökade men alldeles för lite!

Idag så kom äntligen resultatet av kommunvalet 2018 i Trelleborgs kommun. Det är inte 100% ännu, dvs valresultatet är inte fastställt, men alla valdistrikt är räknade. Vi ökade men alldeles för lite. I procent är ökningen stor (39%)men sett till mängden långt i från tillfredsställande.

19 september 2018

Vi har ett resultat och vi ökade men alldeles för lite!
Idag så kom äntligen resultatet av kommunvalet 2018 i Trelleborgs kommun. Det är inte 100% ännu, dvs valresultatet är inte fastställt, men alla valdistrikt är räknade. Vi ökade men alldeles för lite. I procent är ökningen stor (39%)men sett till mängden långt i från tillfredsställande.
Det var ett högerval och Trelleborgs väljare röstade blått. Val.se har helt rätt markerat SD med blå färg men dit räknar vi också lokala SÖS. Lägger vi samman M, C, L, KD, SD och SÖS så får vi 68,76% av rösterna.
Vi tycker att i den borgerliga soppan skall naturligtvis det största partiet ta ledartröjan och kliva fram. Men inte SD, offerkoftan sitter väl så hårt att de inte får av sig den. Istället drar och sliter kommunens största soloåkare (m)-ordföranden i ledartröjan. Vi har sagt det innan och säger det igen, vi ger alla samarbeten med Rubin i spetsen högst 6 månader.
Vi konstaterar också att (s) gör sin största minskning i val någonsin i Trelleborg. Hur de hanterar den krisen vet vi inte men helt klart är sveket mot vårt sjukhus den avgörande frågan i minskningen.
Vänsterpartiet gör ett bra valt lokal, det är bra att flera vill vrida politiken åt vänster. Tyvärr ser det ut som de är så nära som man bara kan vara att ta ett mandat. Vi är som sagt inte nöjda med vårt resultat men ser (v):s ökning som ett positivt resultat av vårt politiska arbete. Många sa att de vill välja vår politik men tog (v) för att de tror att de skulle komma in.
I vårt flygblad valde vi rubriken:
KASTA INTE BORT DIN RÖST PÅ SVIKARE!
Vi menar att den för varje val kommer får ökat stöd. Vi vet att de borgerliga kommer svika sjukhuset, de äldre och de kommunalt anställda. Vi fortsätter kampen för trygghet, jämlikhet och rättvisa i Trelleborg, Sverige och världen. Trots att vi är besvikna på röstetalet kan vi se positiva resultat som räkna in nya medlemmar, kontakter och prenumeranter.
Klart är att att fler och fler vet vad kommunisterna i (K) verkligen står för och vi kar kommit till Trelleborg för att stanna!