Förbjud nyårsraketer nu!

2017 lämnade Krister Rehn in ett medborgarförslag till Trelleborgs kommun som gick ut på att förbjuda nyårsraketer och försäljning av den samma inom kommungränsen. Varför händer inget?

29 november 2018

I Norge har politikerna, trots protester från fyrverkeribranschen, tagit krafttag mot fyrverkerierna, 2018 införs ett förbud mot raketer med styrpinne och pyrotekniska produkter som ser ut som leksaker.

I kommunen Sala i Västmanland råder det fyrverkeriförbud sedan flera år.

I Södertälje råder totalförbud mot fyrverkerier på allmänna platser, förutom under några timmar på nyårsaftonen. Nu vill kommunen ha ett nationellt förbud.

2001 kom förbudet mot smällare i Sverige. Men förbudet tycks inte ha fått någon större effekt.

Enligt en sammanställning som Socialstyrelsen gjort är skadorna nu fler än direkt efter smällarförbudet.

250 personer skadas varje år. Under en tioårsperiod har fem unga män skadats så svårt att ha har avlidit.

Förutom personskador orsakar fyrverkerier ärligen mellan 150-200 bränder. I de flesta fall handlar det om felhanterade pjäser och i vissa fall har man till och med använt fyrverkerier för att anlägga bränder.

2017 lämnade jag in ett medborgarförslag till Trelleborgs kommun som gick ut på att förbjuda nyårsraketer och försäljning av slika inom kommungränsen, förslaget lyder som följer:

Ut med det gamla och in med det nya, som det så vackert heter runt nyår. Jag och mina kamrater har diskuterat nyårsfirande i Trelleborg. När det gäller fyrverkerier yrkar jag på att kommunledningen genast måste verka för att minska smällandet till ett minimum. Jag yrkar också på ett förbud mot privata fyrverkerier på allmänna platser och i tätbebyggda områden, och ett försäljningsförbud inom kommunens gränser. Vän av oordning kan ju se detta som ett försök att inskränka den ”personliga” friheten. Så är det dock icke. Jag vill gärna se ökad frihet och demokrati på arbetsplatserna och runt samhällsekonomin.

Men precis som jag är för en restriktiv alkohollagstiftning och förbud mot droger, så menar jag att det är dags att ta tag i frågan om fyrverkerier. Detta för att fyrverkerier gör mer skada än nytta för både folk och fä. Det rapporteras inte helt sällan om hur det skjuts mot människor, mot bilar, bussar, räddningspersonal, polis, stadens vilt, alla fåglar som slagit sig till ro för natten och naturligtvis våra husdjur som plågas våldsamt av detta. Det finns flera skäl... Jag har ingen statistik, men sju av tio nyårsfirare är garanterat inte nyktra nog att handha riktade sprängmedel, säkerhetstänket är inte riktigt som det ska, utbildning på området saknar de flesta… Och den redan överbelastade sjukvården får ännu mera att göra, helt i onödan. Så av dessa skäl är jag för ett förbud. Vill i stället att vi hittar nya traditioner för nyårsaftonsskålen. Något trevligt i Stadsparken kanske, med ett gemensamt fyrfaldigt leve runt tolvslaget.

Så såg det ut.

Min fråga till berörda politiker är varför jag inte fått något svar, varken bu eller bä? Har berörda politiker och styresmän/kvinnor överhuvud taget lyft frågan? Eller inväntar de bara att ett generellt förbud ska träda i kraft?

Vilket kan komma i mitten av 2019 tidigast. Jag vet inte och förmodligen ingen annan heller.

Krister Rehn

Kommunistiska partiet