Kommunisterna i kampanj mot nedskärningar!

Sverige och Trelleborg kommer att förändras mycket om vi inte protesterar. Budgetarna i riksdagen och i Trelleborg kommer leda till stora försämringar för vanligt folk. Kommunistiska Partiet(K) har därför dragit igång en kampanj i januari och februari som manar till motstånd.

20 januari 2019

- De styrande här i Trelleborg höjer sina egna arvoden samtidigt som de ålägger bildnings- och socialnämnden att genomföra besparingar på 90 miljoner! Detta är skamligt och ligger tyvärr i tiden. Partierna i Sveriges riksdag genomför idag det mest marknadsliberala program i Sveriges historia. Detta kommer vanligt folk få betala, säger Dennis Andersson ordförande i (K)-Trelleborg.

Skolan skall spara drygt 50 miljoner detta året och självklart kommer det märkas. Detta föranledde att Dennis Andersson skrev ett öppet brev till Trelleborgs skolungdom som delats ut på gymnasiet och högstadieskolorna på morgnarna under en vecka.
Uppmaningen är självklar: protestera och debattera nedskärningarna. För om eleverna och lärarna inte protesterar så är sparandet garanterat. Om det de protesterar och debatterar så kan budgeten rivas upp och göras om och göras rätt. Spara aldrig på framtiden.

Den budget som ligger i Trelleborg är precis som regeringsöverenskommelsen förödande för vanligt folk. Kommunisterna kommer med start den 19 januari sprida ett flygblad på stan och i bostäderna, som uppmanar att Trelleborgs kommuns budget för 2019 rivs upp.

- Vi uppmanar alla Trelleborgare att lyfta blicken och tillsammans börja prata om hur vi vill att skolan, vården och omsorgen skall fungera. Och efter att behoven formulerats så skall sedan budgeten sättas därefter. Vill vi ha bra mat till våra äldre så skall de kostnaderna finnas med, vill vi ha bra arbetstider, lön och arbetsförhållanden för våra kommunanställda så skall kostnaden för det finnas med i budgeten. Tyvärr så är det endast de styrandes egna arvoden som höjs i budgeten 2019. Säger Dennis Andersson

Kommunisterna kommer protestera mot alla neddragningar i kommunen och märka dem med en gul varningsskylt som säger ”Nedskärningszon. Här går budget före behov. De styrande politikerna har valt att sätta verksamheten ur spel för att den heliga budgeten skall gå ihop”.

- Vi tycker att detta är precis vad det handlar om. Politikerna i kommunen har valt att sätta verksamheten ur spel genom att inte tillföra de pengar som behövs. Detta är ett av Sveriges stora problem just nu, vi gör inte vårt arbete som vi kan och borde utan tvingas följa budgeten, som egentligen bara är en prognos. Detta är de nyliberala politikernas taktik för att slakta vår välfärd, rasera den. Säger Dennis Andersson

(K) hoppas med denna kampanj få flera att höja rösten. För det måste vi göra nu i Trelleborg och i Sverige. Nu får det vara nog.