Politikerna skär ner och höjer samtidigt sina egna löner!

Vi lever i en sjuk värld. I Trelleborg har M, KD och SD på samma möte lyckats med att skära ner miljoner på välfärden och samtidigt höja sina egna löner. Läs Dennis Andersson(K) senaste inlägg i TA om sakernas tillstånd.

5 januari 2019

Nu är det bevisat att när löner ökar minskar ansvaret. Vi ser det i Stockholm och vi ser det i vårt eget kommunhus. I Stockholm plockar Reinfeldt ut statsministerpension på 156 000kr/mån trots att hans företag samtidigt drar in miljoner. I Trelleborg höjer de styrande sin löner och SD:s ”oppositionsråd”, som ändå är med och styr, ökar sin lön med 16000kr i månaden!

I både i Stockholm och Trelleborg ligger det nu budgetar som skall genomföras. Det är stora nerdragningar på gång något som jag redan, den 12 oktober 2018, tog upp i artikeln det kommer vanligt folk få betala. ”Ansvaret” för att genomför dessa budget blir nämligen de där nere som dels ska springa snabbare och dels se alla i ögonen som inte får den välfärd de har rätt till.

I Trelleborg kommer nerdragningarna märkas tydligast i bildningsnämnden och socialnämnden. Den budget som är beslutad är över 90 miljoner ifrån vad dessa två nämnderna ansåg sig behöva! Det handlar om våra barn, sjuka, svaga och äldre. De får nämligen samma pengar 2019 som 2018, fast att det var för lite redan då och priserna, lönerna och kraven ökar. Observera här att S-MP-C-L-SÖS hade yrkats på mer pengar MEN fortfarande långt under de 90 miljonerna som behövs. Så inte heller dessa partier tar ansvar. Jag kan i alla fall förstå ångesten hos de anställda inom skolan som samtidigt som besparingar skall göras, vet att vårt kommunalråd vill att Trelleborg skall bli en av de bästa skolkommunerna.

I Trelleborg har de anställda inom välfärden i alldeles för många år slagit knut på sig själva och trollat med knäna. Under komman de år är det viktigt att alla Trelleborgare börjar prata med varandra för att reda ut det här med ansvaret. Vems ansvar är det egentligen att våra barn, sjuka och gamla får den välfärd de har rätt till? Personal och medborgare måste börja tala med varandra och hjälpas åt att vända på steken och utkräva ansvar från rätt person. Vi måste börja tala om vilket samhälle vill vill ha, för oss och för våra barn. En sak är säker. Ett folk kan välja ett nytt styre men ett styre kan inte välja ett nytt folk.

Dennis Andersson, Kommunistiska Partiet(K) Trelleborg.