Dumpa Arriva - Inga skattepengar till lönedumpning!

Arriva dumpar nu lönerna och arbetsvillkoren på Pågatågen. Rent konkret försöker Arriva sänka de skånska tågvärdarnas löner med upp till 6 000 kronor genom att ändra deras anställningar till "kundvärdar".

13 februari 2019

Arriva dumpar nu lönerna och arbetsvillkoren på Pågatågen. Rent konkret försöker Arriva sänka de skånska tågvärdarnas löner med upp till 6 000 kronor genom att ändra deras anställningar till "kundvärdar".

Detta lågvattenmärke är inte en tillfällighet. Arriva agerar på samma sätt i Storbritannien. Där råder en strejkkonflikt med transportfacket RMT.

Att strejka är SEKO, tågvärdarnas svenska fack stoppade att göra. Detta på grund av den så kallade strejkförbundsuppgörelsen mellan LO och Svenska Näringsliv.

Arrivas huvudägare är det tyska statligt ägda Deutsche Bahn.

Cyniskt är bara förnamnet när stat och kapital i EU utformar offentliga upphandlingssystem som syfta till att tjäna pengar genom att pressa villkoren för arbetare och säkerheten för resenärerna.

Upphandlingssystemen måste bort från den offentliga verksamheten.

Grundprincipen måste vara att värna goda arbetsvillkor och fungerande kollektivtrafik. Politikerna måste tvingas att tag tillbaka kollektivtrafiken i egen regi. Utan olika privata vinstintressen.

Trygga jobben för tågvärdarna! Stoppa Arrivas villkorsdumpning.

Gå in och skriv en stödhälsning på tågvärdarnas Facebooksida, sök SEKO Klubb Pågatåg!

Daniel Larsson

medlem i Kommunistiska Partiet i Trelleborg