Inga försämringar på OB-förskolan!

Vi behöver ob-förskolan i Trelleborg. Det är tråkigt att se hur visionslöst och brutalt de styrande politikerna nu går fram med besparingarna.

2 mars 2019

Vi behöver ob-förskolan i Trelleborg. Det är tråkigt att se hur visionslöst och brutalt de styrande politikerna nu går fram med besparingarna.

Allt som är ”nice to have” skall bort. Jag har sparat alla valflygbladen från förra året men kan inte se en enda rad om att allt som är trevligt, viktigt och bra i Trelleborg skall bort.

Ob-förskolan är viktig för att vårt samhälle. Den är till för alla de som på sina jobb ser till att vårt samhälle fungerar 24 timmar om dygnet. Jag pratar så klart om sjukvården, kriminalvården, polisen, kollektivtrafiken, transportnäringen och vår hamn. Detta är inte bara ”nice to have” utan deras jobb är livsnödvändiga. Plus att en ob-förskola är en faktor som avgör om familjer väljer att flytta till Trelleborg eller inte.

För en kommun som har ambition att växa så är detta beslutet riktigt dåligt och vi undrar vad politikerna har för framtidsvisioner för Trelleborg? Rent ekonomisk handlar det inte heller stora belopp för denna viktiga verksamhet. Denna viktiga ”pusselbit” i samhällsservicen med nattöppet 22.30–05.30 som nu politikerna vill ta bort kostar ynka 700 000 kronor om året! Detta kan ställas emot höjda politikerlöner eller kostnaden för fyra politiska sekreterare för 90 000 kronor i månaden.

Vi vill att detta förslag genast dras tillbaka. Inga besparingar på barn, sjuka eller gamla.

Dennis Andersson, Kommunistiska partiet Trelleborg