(K) agerade på 8 mars!

På internationella kvinnodagen så agerade (k) för att kvinnolönerna och att kvinnors pensioner måste höjas radikalt. I väntan på det så arrangerades ett lyckat soppkök på rådhusplatsen på internationella kvinnodagen, 8 mars. Läs Valeria Holm och Dennis Anderssons inlägg i TA den 7 mars här.

12 mars 2019

Skillnaden mellan könen finns och är tydlig när det gäller status, lön, arbetsförhållanden och pension.

Så också här i Trelleborg, inga politiker har delade turer men det har vi fortfarande på kvinnodominerade arbetsplatser. På våra kvinnodominerade arbetsplatser så blir personalen erbjuden heltid men till ett pris av långa arbetspass. Detta skall vi tala om på internationella kvinnodagen, 8 mars.

Skillnader i lön och arbetsförhållandena får konsekvenser för vår ålderdom och pension. Tydligast och brutalast syns det i vår livslängd. Avgörande faktorn är om du är arbetare eller tjänsteman. För kvinnor skiljer det hela fem år i livslängd! Så inte nog med att du jobbat hårt till en låg lön och under dåliga förhållande hela ditt liv. Du kan också se fram emot ett kortare liv.

För de rika kvinnorna ökar livslängden men för lågutbildade kvinnor sjunker den. Tänk på det när tv-reklamen rullar på om lyckliga pensionärer som packar väskan och reser världen runt. Arbetarkvinnorna som inte klarar arbeta till 65-årsdagen och hamnar under fattigdomsgränsen syns eller visas inte. Men de finns och är många.

Detta är en skam och måste få ett slut. Det är kvinnornas tur nu. Alla planerade besparingar på de kommunala verksamheterna i Trelleborg måste stoppas och vändas till satsningar. Skär ner på antal chefer och låt de som arbetar bestämma mer själva.

Vi kräver en rejäl höjning av lönerna, förbättrade arbetsförhållande och höjda pensionsinsättningar för kvinnorna i Trelleborg. Varje år mäter vi fram skillnaderna i hållbarhetsrapporten, men inget händer. För fortfarande är skillnaden runt 20 procent och andelen deltidsarbetande kvinnor hög.

Vi accepterar inte en höjning av pensionsåldern som partierna i riksdagen nu föreslår. Genomsnittlig pensionsålder för en kommunalare är 63 år oavsett om riksdagspartierna höjer åldern till både 75 eller 100 år. Kvinnolönerna måste höjas radikalt, arbetsförhållandena bli bättre och statusen för välfärdsjobben högre. Över 40 procent av de 65-åriga kvinnorna som tar ut pension tvingas ta ut garantipension. Så låga är kvinnors pensioner och därför måste vi höja alla arbetarkvinnornas pensioner och sänk pensionsåldern för de med slitsamma yrken. Sätt i stället ett tak för hur stora pensioner som de rika får ta ut så kommer det finnas pengar att höja alla kvinnors pensioner. Ska inte de kvinnor som slitit i vår välfärd och hållit igång den dag och natt, också ha rätt till en hygglig ålderdom?

Dennis Andersson och Valeria Holm

Kommunistiska partiet Trelleborg